ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
ЗА НАСВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПРОДУКТИ И УСЛУГИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕРВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитКОНТАКТИВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одитПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит

За нас


„ВР ГРУП” ООД е търговско дружество предоставящо финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни и правни консултации, бизнес консултиране, управленски консултации, застрахователни, осигурителни и здравноосигурителни  консултации.

„ВР Груп” ООД е лицензиран застрахователен брокер от Комисията за финансов надзор. Член е на Асоциацията на застрахователните брокери в България

„ВР Груп” ООД е управлявано и представлявано от Васимир Радулов, дипломиран финансов консултант, член на Института на дипломираните финансови консултанти, член на Международния институт на вътрешните одитори и Института на вътрешните одитори в България, член на Българската макроикономическа асоциация, сертифициран от Комисията за финансов надзор

Член на Упранителният съвет (УС) при Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ) , Секретар на УС на АЗББ, Член на Съюза на българските журналисти, Член на International Organization of Journalist, Член на Съюза на икономистите в България.

Васимир Радулов има завършени образования, курсове и специализации в областта на счетоводството, финансите и одита, както и в други стопански,  и научни сфери – застраховане и осигуряване, национална сигурност и отбрана, философия, и други. Завършил е Софийската математическа гимназия, има бакалавърска степен от УНСС по „Застраховане и социално дело”. Той е магистър по – „Застраховане и социално дело”, УНСС;  магистър по „Счетоводство и одит на публичния сектор” Стопанска академия, гр. Свищов; магистър по „Публични финанси”, УНСС; магистър по „Реторика”, Философски факултет при Софийскии университет; магистър по „Национална сигурност и отбрана” Военна академия „Г.С.Раковски”, гр. София.  

Васимир Радулов има завършен майсторски бизнес клас по „Финанси и банково дело” при Българския форум на бизнес лидерите, завършен майсторски клас по „Новости и процеси при управление на проблемните и лоши вземания” при Висшето училище по застраховане и финанси, курс по „Кризисен PR при M3 Communications College

Васимир Радулов е и управляващ съдружник в специализирано одиторско предприятие „ЕФ ЕЙ ТИ СИ” ООД, извършващо независим финансов одит.

Член е на Института на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) в България.

ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит
телефон: 02 928 23 09; 088 8 880 602; 0889 733 566; 0878 282 832
адрес:     гр. София, 1614, бул Никола Петков 51, ет 4, ап 20
ВР Груп - финансови услуги, счетоводни услуги, одит